X. zastavení

Ježíš je vysvlečen ze šatů

Po příchodu na Golgotu prý došlo k vyměnění Ježíšových šatů za bederní roušku, jíž mu měla pruhem látky vytvořit samotná Panna Marie. Výjev svlékání ze šatů však nejčastěji přechází do scény, v níž římští vojáci o tyto šaty losují, či si je čtvrtí. Bohutická scéna zachycuje dvojici biřiců, představených opět v  poněkud robustních, fyzicky zdatných, avšak svým výrazem tváře poněkud tupých postav. Postavy jsou zachyceny v okamžiku, kdy si přidržují po stranách nejistě a útrpně stojícího Ježíše a rázně z něj strhávají jeho bílou řízu.

IX. zastavení XI. zastavení
Print Friendly

Komentáře nejsou povoleny.