XIV. zastavení

Ježíš je uložen do hrobu

Tělo Ježíše Krista bylo po nabalzamování směsí myrthy a aloe zavinuto do čistého plátna a uloženo do nového hrobu zakoupeného Josefem z Arimatie. Při scéně ukládání bývá často zpodobněna rovněž postava dalšího z radních židovského Sanhedrinu, Nikodéma. Bohutická kompozice buduje scénu v prostoru rozmístěním jednotlivých osob kolem na plátně položeného těla Ježíše Krista. V modrém plášti zahalená Panna Marie se s bolestným pohledem sklání a oběma rukama přidržuje synovu hlavu. Hned vedle ní přidržuje cípy látky svatý Jan. Zarmoucená, s obličejem zabořeným v nohách, se na opačné straně sklání Máří Magdalena. Vedle ní se nacházejí další dvě postavy. Jednou z nich je postarší muž s plnovousem. Pro svůj skvostný oděv by snad mohl být považován za již zmíněného Josefa z Arimatie.

XIII. zastavení
Print Friendly

Komentáře nejsou povoleny.