XIII. zastavení

Ježíš je sňat z kříže

Mrtvé Ježíšovo tělo si měl na základě židovských příkazů vyžádat u samotného Piláta Josef z Arimatie. Detaily okamžiku kolem snímání a následujícího oplakávání, vycházející z prastarých společenských zvyků, známy nejsou. Scéna oplakávání je nejčastěji ztvárňována v podobě, kdy, tak jako v Bohuticích, po sejmutí z kříže spočinulo ochablé Ježíšovo tělo v náručí Panny Marie.

Panna Marie sedící pod křížem přidržuje jeho hlavu rukou a zároveň pohledem shlíží k jeho tváři a loučí se tak se svým mrtvým synem. Dvojice choulících se a klečících postav po stranách představuje svatého Jana a Máří Magdalenu, jež podle písma provázeli Pannu Marii v tento den a svým očividným zármutkem doplňují bolestný výraz celé scény.

XII. zastavení XIV. zastavení
Print Friendly

Komentáře nejsou povoleny.