IV. zastavení

Ježíš potkává svou matku

Setkání s Pannou Marií je v rámci Ježíšovy životní pouti chápáno coby poslední setkání a rozloučení matky se synem. Odehrává se v okamžiku, kdy Ježíš kráčí za jedním z biřiců nesoucích kopí. Pevný pohled biřice v ostře řezané tváři, doplněný rázností pohybu, vyjadřuje celkový profesionálně neúčastný výraz. Ježíš, zachycený s křížem na rameni, který si rukama přidržuje za jedno z břeven, otáčí v nákroku hlavu směrem dozadu. Zde se k němu částečně za jeho zády přibližuje rovněž v pohybu Panna Marie. Její výrazné  nahrbení, v němž vztahuje obě ruce k levému Ježíšovu rameni, představuje výraz bolesti, mateřské lásky i obav z odhalení. To vše přitom graduje v prostoru, kde dochází k setkání jejich očí. Celou skupinu za zády Panny Marie doprovází postava svatého Jana ponořeného do hluboké modlitby.

III. zastavení V. zastavení
Print Friendly

Komentáře nejsou povoleny.