XI. zastavení

Ježíš je ukřižován

Scéna zobrazuje Ježíše v sedu na kříži s vpřed nataženou levou nohou.  Tu přidržuje jeden z biřiců, který se nad ní současně pravou rukou prudce rozmachuje kladivem. Horní část Ježíšova těla přitom zachycuje druhý z biřiců. Tělo v bolestném prohnutí při rozpažení obou rukou klesá směrem dolů ke kříži. Celé dění pozoruje s rukama za zády mírně dopředu se naklánějící skvostně oděná postava, jež dle ikonografických schémat může být ztotožněna s tajným Ježíšovým učedníkem, členem židovské rady Sanhedrin, Josefem z Arimatie.

X. zastavení XII. zastavení
Print Friendly

Komentáře nejsou povoleny.