I. zastavení

Ježíš je odsouzen k smrti

Ježíš, korunovaný trnovou korunou, je římským prokurátorem Pilátem Pontským na základě rozhodnutí davu, který propouští lupiče Barabáše, odsouzen k smrti ukřižováním.

Základ kompozice scény vytvořené pro Bohutice tvoří postava sedícího Piláta, umývajícího si ruce v umyvadle, které drží dítě. Dále vidíme Ježíše spoutaného provazem a postavu nesoucí identifikační standartu římských legií (SPQR). Postava dítěte s umyvadlem ani standarta se ale nedochovaly.

Kanonická, téměř bez známek citového pohnutí, zobrazená Kristova tvář, k níž se až s výrazem neúčasti připojují obličeje Piláta a dítěte po jeho pravici, ostře kontrastuje s očividným pohnutím a mimikou postavy legionáře se standartou. Legionář dramaticky drží Krista za levé rameno.

Křížová cesta II. zastavení
Print Friendly

Komentáře nejsou povoleny.