IX. zastavení

Ježíš upadne potřetí

Scéna, v níž Ježíš potřetí klesá pod tíhou kříže, jej ukazuje v pozici naprostého vyčerpání, kdy ležíc na zemi se jej pokouší jeden z biřiců zvednout za provaz uvázaný kolem jeho beder. Také zde postava stojící a přidržující kříž nad Ježíšovou hlavou si jej pátravě s klidným výrazem prohlíží, zatímco druhá, snažící se jej vyburcovat z mdlob, vykazuje známky jakési vnitřní zuřivosti, ztvárněné v rysech tváře.

VIII. zastavení X. zastavení
Print Friendly

Komentáře nejsou povoleny.