XII. zastavení

Ježíš na kříži umírá

Poslední okamžik pozemského života Ježíše Krista je zachycen v klasické scéně, kdy je přibit čtyřmi hřeby za ruce a nohy na vztyčeném kříži. U paty kříže stojí Panna Marie se skloněnou hlavou a zalomenýma rukama, schoulená do svého pláště. Vedle stojící svatý Jan, rovněž se svěšenou hlavou, pozdvihuje obě ruce v adoračním gestu směrem ke Kristovu tělu.

XI. zastavení XIII. zastavení
Print Friendly

Komentáře nejsou povoleny.